Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 195


ul. Króla Maciusia 5
04-526 Warszawa
Tel.: 022 812 18 67,
Fax: 022 812 18 67


Dane ewidencyjne

KRS: 0000169159
NIP: 952-193-36-67
Regon: 015546411
Nr. rach.:
02 1240 1095 1111 0010 0234 8006