Nasze działania

Nasze działania

ZASADY PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM W KONKURSIE
NA NAJKULTURALNIEJSZEGO UCZNIA KLAS I-III I IV-VI

 • W konkursie biorą udział uczniowie, co do których kultury osobistej nie ma zastrzeżeń.
  Za kulturalne zachowanie uważa się:
 • odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników szkoły,
 • zwracanie się z szacunkiem do kolegów
  i koleżanek,
 • nie używanie wulgarnych słów,
 • dbanie o honor szkoły, godne jej reprezentowanie oraz szanowanie
  i wzbogacanie jej dobrych tradycji,
 • szanowanie przekonań i własności innych osób,
 • przeciwstawianie się przejawom agresji,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
 • dbanie o ład i porządek w szkole.

TRYB WYBORU

W ostatnim tygodniu miesiąca każda klasa
(zarówno I-III, jak i IV-VI) zgłasza jednego kandydata.
Uczniowie zgłaszają nazwiska uczniów
i zapisują na tablicy. Nastepnie w jawnym głosowaniu oddają tylko jeden głos. Uczeń z największą liczbą głosów staje się kandydatem danej klasy. Nazwiska uczniów należy przekazać opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

 1. Nastepnie na zgłoszonych kandydatów swój głos oddają nauczyciele.
 2. Uczniowie z największą liczbą głosów
  z klas
  I-III i IV-VI są zwycięzcami danego miesiąca.
 3. Najkulturalniejszymi uczniami danego roku szkolnego na poziomie klas I-III i IV-VI zostają ci, którzy najczęściej zostawali zwycięzcami danego miesiąca.
 4. Jeżeli będą uczniowie z tą samą liczbą zwycięstw ostateczna decyzja należeć będzie do Rady Pedagogicznej.
 5. Nazwiska najkulturalniejszych uczniów, którym zostanie przyznane stypendium ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 195 zostaną ogłoszone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Wysokość stypendium – 250 zł