Władze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władze Stowarzyszenia

Prezes zarządu
Jarosław Adamkiewicz

Wiceprezes
Małgorzata Olszewska

Skarbnik
Elżbieta Marzena Wielądek

Członkowie zarządu
Róża Janina Nowicka
Zbigniew Włodarczyk

Komisja Rewizyjna
Katarzyna Jolanta Skiba
Agnieszka Kołoszyc
Elżbieta Łysakowska